HAVR TRIKO v prodeji!


Zdař Bůh, Havířováci!
Rád bych vás chtěl seznámit s produktem, který jsem nazval HAVR triko

Jak to všechno vzniklo?
Koncem listopadu 2023 jsem dostal nápad, že by nebylo od věci nějakým způsobem dát dokupy všechny typické názvy, které vystihuji město Havířov. Napsal jsem tedy výzvu, aby mi lidé psali vše, co je jako první napadne a je s městem úzce spojeno. Výsledkem byla přehlídka několika desítek slov, které se mnohdy opakovaly. Tato slova jsou v grafice HAVR trička znázorněna největším písmem, prostor okolo nich vyplňují slova, která už nebyla tak častá a zároveň jsou uspořádána tak, jak se zhruba nacházejí při pohledu shora na mapě. Seznam slov jsem z větší části doplňoval podle toho, jak mi přišly na oči při toulkách městem a nebo jsem si na ně vzpomněl při hlubším zamyšlení. Spoustu z nich pak časem doplnili mí známí. V mnoha případech se v grafice objevují také názvy současných i minulých místních podniků, historické nebo naopak i moderní názvy. Nesmí chybět i nejvýznamnější sportovní kluby nebo třeba pro někoho málo známá příjmení, která však stála u zrodu a projektování našeho města. Nezanedbatelnou roli pro mě hrají pojmy z dětství, které jsme používali při dovádění na dvorcích a bez kterých by naše mladí nebylo ono. Kdo ví, jak by skladba slov vypadala třeba za dalších třicet let od někoho, kdo vyrůstá v dnešní době...? :)