Biografie - o autorovi

1987      Jmenuji se Michal Polk, narodil jsem se v Karvin 13. jna ve znamen vah.

V souasn dob bydlm a z vt sti tvom v Havov.

2003      K fotografovn jsem se dostal asi tak, jako kad druh, kter na Vnoce dostane vysnn fotoapart. J ten svj prvn digitln (Olympus C-150 - 2mpx) dostal ve svch patncti letech a od t doby jsem jej nepustil z ruky - stal se pro mne lenem rodiny. Bhem nsledujcch t let jsem s nm nacvakal nkolik tisc fotografi. Experimentoval jsem.

2006      O przdninch jsem si podil digitln zrcadlovku Canon E350D - 8mpx.

2007      Odmaturoval jsem na Stedn kole v Havov-Prostedn Such - obor obchodnk.

2008      V ervenci jsem se po nepijet na ITF v Opav rozhodl, e se pokusm spojit prci se zbavou. Od tto doby se snam postupn profesionalizovat a pohybuji se na voln noze.

U pleitosti svch 21. narozenin se mi v jnu podailo uskutenit prvn samostatnou vstavu necelch padesti fotografi, kter jsem vytvoil v pedchzejcch dvou letech. Vstava se konala v havovsk Galerii Maryka.

2009      Cel rok byl ve znamen letectv a krsnch sleen. Nejdve se nm v dubnu podailo se Stedn kolou v Havov-Prostedn Such zorganizovat  MEGAFOTOAKCI , kdy studenti s uiteli na kolnm hiti vytvoili srdce, kter jsme fotografovali z letadla. Akce se celkem zatnilo okolo 500 student a zamstnanc koly.

Dalm kolem byla premirov realizace Glamour Aero kalende, kter vyel na podzim. Dvanct pvabnch modelek se fotografovalo na esti letitch po cel R u dvancti letadel.

V listopadu jsem u pleitosti konn 20. ronku Miss Karkulky byl poven fotografovnm finalistek v havovsk NsP.

2010      ervenec znamenal nkup novho fotopstoje, a to zrcadlovky Canon E550D - 18mpx.

Ji podruh jsem byl osloven organiztory www.misskarkulka.cz s povenm fotografovn finalistek, tentokrt s tmatikou autokoly za spoluprce s vbornou havovskou autokolou Herzn . 

Podailo se nm vydat ji druh ronk kalende Glamour Aero s pvlastkem "Helli", kter se fotografoval na letiti v Mlad Boleslavi za podpory spolenost NISA AIR . Modelkami se staly "Vyvolen" Veronika Fasterov a Diana Vesel, kter se o rok pozdji stala maminkou :)

2011      V prosinci ji potet probh fotografovn Miss Karkulek s podtmatem politiky.

Zvr roku pat rekonstrukci tchto strnek, kter byly v souasn podob oficiln sputny 1.1. 2012,
a to dky grafickmu designu od NovyWeb.eu a CMS een (webov strnky s vlastn administrac) od Neklikejte.cz !

2013
      Po tradin souti stedokolaek Miss Karkulka, kter se tentokrt konala na vysokokolsk pd a jej soust jsem ji ptm rokem, bylo na programu msta udlen cen pro osobnosti spoleenskho ivota v Havov.

V den 58. vro zaloen msta - 4. prosince 2013 jsem tedy obdrel z rukou pana primtora ocenn
"Talent"
za "dlouholet aktivn pnos mstu v kulturn oblasti".