Reference a zrealizovan zakzky


MEGAFOTOAKCE, aneb mme rdi nai kolu!

MEGAFOTOAKCE, aneb mme rdi nai kolu!


Duben 2009

Za pomoci Stedn koly v Havov-Prostedn Such jsme vytvoili
dokument k 50. vro zaloen koly. Studenti a uitel vytvoili symbol srdce,
kter jsme fotografovali z letadla. Fotografie byly pouity v propaganch materilech.
WWW: www.stredniskola-sucha.cz/fotografie.php?id=171

Msto: Havov-Prostedn Such