Spoluprce

Fotografick sluby:

  Fotografie v ateliru i exterirech
  Promna s vizistkou a kadenkem
  
Bodypainting, facepainting - malba po tle a oblieji, bko thulek
  Fotografovn svateb i smutench obad
  Maturitn fotografie, zpracovn a tisk tabel
  Fotografovn kolnch td, kolek i portrt
  Reporte z akc, koncert, ohostroje
  Sportovn report, tanen vystoupen
  Fotografie mst a prmyslovch arel
  Leteck fotografie - msta, stavby, sportovit...
   
Bodypainting & Facepainting

Malovn na bko - thulky - malba motivu na bko
 Pomalovn dalch st tla - tve, ruce, nohy
Malba na cel tlo - kompletn tmatick promna

Grafick a tiskov sluby:


 ► Vroba pohlednic, plakt, propaganch materil
 ► Kalende z Vaich fotografi - nstnn i stoln
 ► Firemn  kalende na zakzku
 ► Tisk na pltno, termosubliman tisk, potisk pedmt 
 ► Tisk fotografi, velkoplon digitln tisk, ofset

Dal sluby - doporum, zajistm:

 Kresba portrt tukou podle fotografie
 Grafick sluby, tvorba www strnek
 ► Fotolet nad mstem i krajinou - drkov poukaz 
 ► Pilotem na zkouku - drkov poukaz 
 ► Limuzna s idiem na svatby a jin akce