Reference a zrealizované zakázky


Fotoreportáž z natáčení filmu

Fotoreportáž z natáčení filmu


2011

Fotoreportáž z hatáčení hraného výchovného filmu havířovský režiséra
Davida Vignera
s názvem "Sami", zaměřující se na mladé lidi s poruchami
příjmu potravy a problematiku anorexie.
WWW: www.empefoto.cz/galerie/119/nataceni-filmu-sami/

Místo: Havířov